News & Activity

การซ้อมแผนสถานการณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางทะเลโดยเรือ ประจำปี2567

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน), กรมเจ้าท่า, ศรชล, VTS ศรีราชา, กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วม การซ้อมแผนสถานการณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางทะเลโดยเรือ ประจำปี 2567 ณ ห้องลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี และท่าเรือฉุกเฉินและพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในการซ้อมแผนดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุและสินค้าอันตรายในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี, การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เรือสินค้า, การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นในที่เกิดเหตุ, การลำเลียงผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ พร้อมทั้งสถานการณ์จำลองการช่วยเหลือและปฏิบัติการลำเลียงผู้ป่วยทางทะเลโดยเรือ

Back