News & Activity

บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในงาน mai FORUM 2024 “Opportunity x Growth โอกาสและการเติบโตทางธุรกิจ”

บริษัทพีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจมาเยี่ยมชม พบปะผู้บริหาร และร่วมสนุกกับกิจกรรมที่บูธของบริษัทฯ ในงาน mai FORUM 2024 “Opportunity x Growth โอกาสและการเติบโตทางธุรกิจ” มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8 ที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และให้การสนับสนุนเราต่อไป

Back