News & Activity

โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง (จังหวัดฉะเชิงเทรา) จำนวน 124  ทุน รวมมูลค่า 50,000 บาท

Back