News & Activity

PLT มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงาน ประจำปี 2566

นายวราวิช ฉิมตะวัน (คนกลาง) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือ และทางรถบรรทุก โดยมีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและ/หรือจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ปั้มLPG) โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงาน  ในโครงการ “มอบทุนการศึกษาสำหรับคนประจำเรือ” หลักสูตรนายท้ายและต้นหน ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการศึกษาและสร้างเส้นทางในวิชาชีพอย่างมั่นคงให้กับพนักงาน ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

Back