News & Activity

PLT ห่วงใย! มอบรองเท้า “สตั๊ดดอย” เพื่ออาสาดับไฟป่า จ.เชียงราย

PLT ส่งต่อความห่วงใย มอบรองเท้า “สตั๊ดดอย” สู่แนวหน้าอาสาสมัครดับไฟป่า เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ “เชียงราย” เพิ่มความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาปกป้องผืนป่าให้รอดพ้นจากเปลวไฟ หนุนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

นายฐกฤต ฉิมตะวัน  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและทางรถบรรทุก เปิดเผยถึงปัญหาไฟป่าภายในประเทศที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูร้อนของทุกปีและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ว่า ปัญหาไฟป่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Shange ซึ่งปัจจุบันไฟไหม้ป่ามักเกิดจากการกระทำของมนุษย์มากกว่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 


ทั้งนี้ ส่วนควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานสถิติการเกิดไฟป่าและดับไฟป่าทั่วประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เกิดไฟป่าและดับไฟป่า จำนวน 1,244 ครั้ง มีพื้นที่ถูกไฟไหม้ จำนวน 24,442.93 ไร่ โดยภาคเหนือมีไฟไหม้ป่าและดับไฟป่ามากที่สุด จำนวน 759 ครั้ง และมีพื้นที่ถูกไฟไหม้ จำนวน 16,959.21 ไร่ 
ดังนั้น PLT จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดูแลรักษาผืนป่าและควบคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมอบเงินสมทบทุนในโครงการสนับสนุนรองเท้า “สตั๊ดดอย” เพื่ออาสาดับไฟป่า ให้กับมูลนิธิกระจกเงา จังหวัดเชียงราย ผ่านทางมูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปจัดหารองเท้า “สตั๊ดดอย” ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าสวมใส่ขณะดับไฟป่า ช่วยสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยให้ทุกคนสามารถหน้าปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว ช่วยให้ภารกิจดับไฟป่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงด้วยดี


“อาสาสมัครดับไฟป่า ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นด่านหน้าผจญไฟป่าและมีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย การที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนรองเท้า “สตั๊ดดอย” ในครั้งนี้ นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาสาสมัครดับไฟป่าในจังหวัดเชียงราย เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่ามากยิ่งขึ้น โดย PLT ขอเป็นกำลังใจและขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่า ที่ช่วยปกป้องรักษาผืนป่าให้รอดพ้นจากไฟป่าในปีนี้” นายฐกฤต กล่าว

Back