ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

Investor Relations

เลขที่ 84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
+66 (0) 2930-1801-10
[email protected]
Monday – Friday 08.30 – 17.00 hr.
IR Contact Form