บริษัทในเครือ

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร (+66) 2 930 1801-10 
โทรสาร (+66) 2 512 2365

บริษัท เวิลด์ไวด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้นที่ 2 ซอยพหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. (+66) 2 930 1801-09
โทรสาร (+66) 2 512 2363