บริการขนส่งทางบก

บริการขนส่งทางบก

พีลาทัส มารีน เชื่อมต่อการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จากทางทะเลผ่านการให้บริการกองเรือพาณิชย์ สู่การขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก เพื่อให้การบริการขนส่งไปยังปลายทางเป็นไปอย่างราบรื่น

พีลาทัส มารีน ให้บริการที่มีคุณภาพ และมอบทางเลือกด้านการบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอน ด้วยรถบรรทุกหกล้อ รถบรรทุกสิบล้อ รถกึ่งพ่วง และทีมงานผู้มีประสบการณ์สูงพร้อมให้บริการ

อีกทั้งยังดำเนินบริการขนส่งทางบกมามากกว่าทศวรรษ มีกองรถบรรทุกที่พร้อมให้บริการ โดยมีเส้นทางการเดินรถครอบคลุมพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา